Aineistot

Haluamme pitää Perhon asukkaat, maanomistajat, yritykset ja päättäjät ajan tasalla hankkeen etenemisestä. Julkaisemme tällä sivulla tuulipuiston etenemiseen liittyvät dokumentit sen jälkeen, kun ne ovat valmistuneet.

Hankkeesta tiedotetaan virallisesti alueen lehdissä, Perhon kunnan verkkosivuilla ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla.

Hankkeen julkistaminen

Hankesuunnittelun aloittamisen yhteydessä järjestämme paikallisille asukkaille ja päättäjille avoimen yleisötilaisuuden, jonka kutsu ja tallenne löytyvät täältä.

Hankkeen aloitustiedote
Kutsu yleisötilaisuuteen
Tallenne yleisötilaisuudesta
Yleisötilaisuuden materiaali

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) tunnistetaan hankkeesta ympäristöön aiheutuvia vaikutuksia ja arvioidaan vaikutusten merkittävyyttä. Kun hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ennen päätöksentekoa, ne voidaan ottaa huomioon suunnitelmissa.

YVA-ohjelma
YVA-selostus (tulossa)
Ympäristöhallinnon YVA-sivut

Kaavoitus

Tuulipuistoalueelle laaditaan osayleiskaava, jonka perusteella tuulivoimaloille voidaan myöntää rakennusluvat. YVAssa tehdyt selvitykset ja arvioinnit vaikuttavat siihen, millainen kaava alueelle laaditaan. Kaavan hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnos (tulossa)
Kaavaehdotus (tulossa)
Kunnan kaavoitussivut