29.8.2023

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on asetettu nähtäville

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee tuulipuiston rakentamista Ahvenlammelle, joka sijaitsee Perhon kunnan luoteisosassa, Halsuan ja Vetelin kuntarajojen tuntumassa. Alueelta on noin 12-17 kilometriä Perhon keskustaan.

Hankealueelle suunnitellaan enintään 13 tuulivoimalan rakentamista, joiden yksikköteho on enintään 10 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on asetettu nähtäville, ja voit tutustua siihen täällä.

YVA-selostus on nähtävillä 31.8.-20.10.2023 Perhon kunnanvirastossa (Keskustie 2, Perho), Halsuan kunnantalolla (Kauppisentie 2, Halsua) ja Vetelin kunnantalolla (Kivihyypäntie 1, Veteli).

Hanketta, arviointiselostusta ja samanaikaisesti vireillä olevaa tuulivoimapuiston yleiskaavan luonnosta esitellään avoimessa yleisötilaisuudessa tiistaina 19.9.2023 klo 17–19 Perhon kunnanvirastossa. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä (linkki tilaisuuteen).

13.9.2023

Tervetuloa yleisötilaisuuteen 19.9.2023

Ahvenlammen tuulipuistoa koskeva yleisötilaisuus pidetään tiistaina 19.9.2023 klo 17-19 Perhon kunnanviraston Haanensalissa. Kahvia on tarjolla 16.30 alkaen.  Tilaisuudessa esitellään Ahvenlammen…

6.9.2023

Kutsu yrittäjille: Mitä tuulipuisto tarkoittaa paikallisille yrityksille?

Pohjan Voima suunnittelee Perhoon tuulipuistoa, jonka rakentaminen alkaa aikaisintaan 2025 ja rakentamisen valmistelu 2024. Tällä hetkellä hankkeen YVA-prosessi ja kaavoitus…

9.5.2022

Ahvenlammen tuulivoimapuiston YVA-ohjelma on nähtävillä

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee tuulipuiston rakentamista Perhon Ahvenlammen alueelle, joka sijaitsee kunnan luoteisosassa Halsuan ja Vetelin kuntarajojen tuntumassa. Hankkeen…