29.8.2023

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on asetettu nähtäville

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee tuulipuiston rakentamista Ahvenlammelle, joka sijaitsee Perhon kunnan luoteisosassa, Halsuan ja Vetelin kuntarajojen tuntumassa. Alueelta on noin 12-17 kilometriä Perhon keskustaan.

Hankealueelle suunnitellaan enintään 13 tuulivoimalan rakentamista, joiden yksikköteho on enintään 10 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on asetettu nähtäville, ja voit tutustua siihen täällä.

YVA-selostus on nähtävillä 31.8.-20.10.2023 Perhon kunnanvirastossa (Keskustie 2, Perho), Halsuan kunnantalolla (Kauppisentie 2, Halsua) ja Vetelin kunnantalolla (Kivihyypäntie 1, Veteli).

Hanketta, arviointiselostusta ja samanaikaisesti vireillä olevaa tuulivoimapuiston yleiskaavan luonnosta esitellään avoimessa yleisötilaisuudessa tiistaina 19.9.2023 klo 17–19 Perhon kunnanvirastossa. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä (linkki tilaisuuteen).

25.1.2024

Ahvenlammen tuulipuiston osayleiskaavaehdotus nähtävillä

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee tuulipuiston rakentamista Ahvenlammelle, joka sijaitsee Perhon kunnan luoteisosassa, Halsuan ja Vetelin kuntarajojen tuntumassa. Yleiskaava-alueen rajalta…

20.12.2023

Ahvenlammen tuulipuiston perusteltu päätelmä annettu

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän Perhon Ahvenlammen alueelle suunniteltavan tuulipuistohankkeen ja siihen liittyvän sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta. Perusteltu…

22.9.2023

Tuulipuistohanke kiinnosti paikallisia yrittäjiä

Perhon Kehitysyhtiö Oy ja Tulevaisuuden Kasvupolut Oy järjestivät tiistaina 21.9. paikallisille yrittäjille tilaisuuden, jossa esiteltiin Perhoon suunniteltavia tuulivoimahankkeita ja mahdollisuuksia…