22.9.2023

Tuulipuistohanke kiinnosti paikallisia yrittäjiä

Perhon Kehitysyhtiö Oy ja Tulevaisuuden Kasvupolut Oy järjestivät tiistaina 21.9. paikallisille yrittäjille tilaisuuden, jossa esiteltiin Perhoon suunniteltavia tuulivoimahankkeita ja mahdollisuuksia osallistua niihin.

Tarkoituksena oli kartoittaa paikallista yrittäjäpotentiaalia, haastatella yrityksiä, käydä läpi tuulivoimahankkeisiin liittyviä tarpeita sekä esitellä tapoja, joilla paikalliset yritykset pääsevät osallistumaan näihin hankkeisiin.

Tilaisuuteen osallistui parikymmentä yrittäjää, jotka olivat kiinnostuneita yhteistyöstä. Tilaisuuden avasi Perhon kunnanjohtaja Lauri Laajala.

Pohjan Voiman projektijohtaja Anssi Koski esitteli lyhyesti Pohjan Voiman sekä molemmat Perhoon suunnitteilla olevat hankkeet: Ahvenlammen ja Honkahuhdan. Lisäksi Anssi kertoi hankkeiden työllistävyydestä niiden eri vaiheissa.

”Oli hienoa huomata, miten myönteisesti paikalliset yrittäjät suhtautuivat hankkeisiin ja yhteistyömahdollisuuksiin”, Anssi sanoo.

Eniten keskustelua ja kysymyksiä liittyi urakointimalliin. Miten infratyöt käytännössä tehdään, kokonaisurakkana vai erillisinä urakoina?

”Se selviää siinä vaiheessa, kun hankkeen investointipäätös on tehty. Molemmissa malleissa on hyvät ja huonot puolensa.”

Anssi kannustaa kaikkia niitä yrityksiä olemaan yhteydessä, joilla on tuulipuistohankkeisiin soveltuvaa osaamista ja kalustoa. Tätä varten Pohjan Voiman nettisivuilla on lomake, johon tiedot voi jättää.

25.1.2024

Ahvenlammen tuulipuiston osayleiskaavaehdotus nähtävillä

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee tuulipuiston rakentamista Ahvenlammelle, joka sijaitsee Perhon kunnan luoteisosassa, Halsuan ja Vetelin kuntarajojen tuntumassa. Yleiskaava-alueen rajalta…

20.12.2023

Ahvenlammen tuulipuiston perusteltu päätelmä annettu

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän Perhon Ahvenlammen alueelle suunniteltavan tuulipuistohankkeen ja siihen liittyvän sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta. Perusteltu…

13.9.2023

Tervetuloa yleisötilaisuuteen 19.9.2023

Ahvenlammen tuulipuistoa koskeva yleisötilaisuus pidetään tiistaina 19.9.2023 klo 17-19 Perhon kunnanviraston Haanensalissa. Kahvia on tarjolla 16.30 alkaen.  Tilaisuudessa esitellään Ahvenlammen…