25.1.2024

Ahvenlammen tuulipuiston osayleiskaavaehdotus nähtävillä

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee tuulipuiston rakentamista Ahvenlammelle, joka sijaitsee Perhon kunnan luoteisosassa, Halsuan ja Vetelin kuntarajojen tuntumassa. Yleiskaava-alueen rajalta etäisyys Perhon keskustaajamaan on noin 11 kilometriä.

Alueen osayleiskaava on nyt ehdotusvaiheessa. Perhon tekninen lautakunta on 16.1.2024 päättänyt asettaa Ahvenlammen tuulipuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineiston ja kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville.

Alueen osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto ja kaavaluonnos ovat nähtävillä 25.1.-4.3.2024 Perhon kunnantalolla (Keskustie 2, 69950 Perho) sekä kunnan verkkosivuilla www.perho.com kuulutukset-osiossa.

Kaava-alueen pinta-ala on noin 2 850 hehtaaria. Alueelle suunnitellaan enimmillään yhdeksän tuulivoimalan rakentamista.

Osayleiskaavalehdotukseen liittyvä yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 14.2.2024 klo 18 alkaen Perhon kunnantalolla, Haanensalissa. Yleisötilaisuuteen voi osallistua myös sähköisesti, linkki tässä. Tervetuloa mukaan!

20.12.2023

Ahvenlammen tuulipuiston perusteltu päätelmä annettu

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän Perhon Ahvenlammen alueelle suunniteltavan tuulipuistohankkeen ja siihen liittyvän sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta. Perusteltu…

22.9.2023

Tuulipuistohanke kiinnosti paikallisia yrittäjiä

Perhon Kehitysyhtiö Oy ja Tulevaisuuden Kasvupolut Oy järjestivät tiistaina 21.9. paikallisille yrittäjille tilaisuuden, jossa esiteltiin Perhoon suunniteltavia tuulivoimahankkeita ja mahdollisuuksia…

13.9.2023

Tervetuloa yleisötilaisuuteen 19.9.2023

Ahvenlammen tuulipuistoa koskeva yleisötilaisuus pidetään tiistaina 19.9.2023 klo 17-19 Perhon kunnanviraston Haanensalissa. Kahvia on tarjolla 16.30 alkaen.  Tilaisuudessa esitellään Ahvenlammen…